Nieuw wettelijk recreationeel budget

De Kansspelautoriteit heeft nieuwe beleidsregels ingevoerd op het vlak van verantwoord spelen. Deze nieuwe regels bieden je een nieuw instrument waarmee je jouw spelactiviteiten kunt beheren voor verantwoord spelen. Hieronder vind je alle nodige informatie.

 

Wat is het wettelijke vrijetijdsbudget?

De Kansspelautoriteit heeft een nieuw wettelijk recreationeel budget ingevoerd om te voorkomen dat spelers boven hun vermogen spelen. Dit maandelijkse budget wordt vanaf 1 oktober standaard vastgelegd op € 700 voor spelers ouder dan 24 en € 300 voor spelers jonger dan 24.

Kan je jouw recreationeel budget aanpassen?

Ja! Je kunt jouw maandelijkse recreationeel budget op elk moment en met onmiddellijke intreding wijzigen indien je een lager bedrag wilt instellen. Het budget verhogen kan indien je ons een inkomensbewijs opstuurt. Je ontvangt binnen 72 uur (3 werkdagen) een reactie nadat jouw documenten zijn opgestuurd. Houd er rekening mee dat het wettelijk recreationeel budget nooit meer dan 30% van je maandelijkse nettoloon mag bedragen.

Je kunt het budget wijzigen via jouw accountinstellingen: Wijzig mijn budget

Wanneer treedt dit in werking?

De nieuwe regels inzake verantwoord spelen, met inbegrip van het wettelijke recreationeel budget, treden op 1 Oktober 2024 in werking.

Hoe werkt het recreationeel budget?

Het recreationeel budget baseert zich op een kalendermaand. Op de 1e dag van elke maand wordt je budget dus opnieuw ingesteld, ongeacht hoeveel je de vorige maand hebt gestort en opgenomen. Je kunt gedurende de hele kalendermaand transacties uitvoeren binnen het budget.

Dit wijkt af van je maandelijkse stortingslimiet, waarbij de limiet wordt berekend op basis van de afgelopen 30 dagen (doorlopende periode). De meest restrictieve limiet zal altijd van toepassing zijn als je maandelijkse stortingslimiet lager is dan je wettelijke recreationeel budget (zoals gebruikelijk).

Hoe wordt het berekend?

Het budget is gebaseerd op het verschil tussen jouw stortingen en opnames.  De berekening is alleen gebaseerd op jouw goedgekeurde stortingen en opnames. Het gestorte bedrag min het opgenomen bedrag. Houd er rekening mee dat lopende transacties niet in aanmerking worden genomen.